شرایط اعطای نمایندگی پخش عمده

شرایط اخذ نمایندگی پخش عمده

مراکز استان و یا شهرستان های بزرگ ایران قابلیت دریافت نمایندگی را دارا می باشند .

نماینده ی مذکور اعم از مذکر و مونث باید حتما توانایی استفاده از کامپیوتر و اینترنت را داشته باشند در غیر این صورت ملزم به استخدام یک نفر با شرایط لازم می باشند.

نماینده ی مذکور باید از روابط عمومی بسیار بالایی برخوردار باشد.

داشتن دفتر کار جهت گذاشتن محصولات .

مبلغ ودیعه :

مبلغ ودیعه بسته به حجم محصول بین 50 الی 200 میلیون می باشد.

درصورت داشتن شرایط کاری و عدم پرداخت مبلغ ودیعه نماینده موظف به واگذاری یک الی چند دانگ از یک زمین یا واحد مسکونی با وکالت تام و عقد قرارداد محضری می باشد.

شرایط تحویل اجناس:

تحویل اجناس پس از عقد قرارداد به مدت هفت روز کاری می باشد

شرکت موضف به تامین اجناس جدید و بروز در هر دوره می باشد.

شرکت موضف به شارژ اجناس پس از در خواست در 24 ساعت می باشد.

شرکت موضف به تامیین اجناس یه صورت کاملا سالم و تمیز می باشد.

شرکت موضف به تامین جدیدترین و بروزترین اجناس با کمترین می باشد.

گوشزد

مهلت قرارداد نمایندگی ۳ سال می باشد. مگر آنکه طرفین بصورتی دیگر توافق نموده باشند

نماینده بایستی مالک یا قرارداد اجاره رسمی داشته باشد

برداشت سود:

قیمت گذاری محصولات براساس قیمت شرکتی و همکاری می باشد که بسته به محصول یک سوم الی نصف سود عاید نماینده می باشد و نماینده نیز موظف به فروش محصول با قیمت شرکتی می باشد لذا در صورت فعالیت بسیار خوب نماینده شرایط سود دهی به میزان دو سوم برای نماینده و یک سوم برای شرکت می باشد.

جهت ارتباط با مسول موردنظر :

09379276883

09104427702